Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Karlovarský kraj získal nejvíce peněz z evropských fondů na obyvatele

Z Integrovaného operačního programu (IOP) a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) má schválené projekty za 150,77 milionu korun.

Úředníci z krajského úřadu Karlovarského kraje jsou nejlepší v čerpání evropských dotací v rámci České republiky. Peníze směřují do rozvoje služeb eGovernmentu a do zvyšování výkonnosti úředníků a kvality služeb či vzdělávání. Mezi kraji nemá Karlovarský kraj v České republice konkurenci. Na pomyslném druhém místě se umístil Liberecký kraj a třetí příčku obsadil Kraj Vysočina.

„Karlovarský kraj dosáhl v rámci celorepublikového hodnocení krajů nejlepších výsledků. Přestože se jedná o kraj s nejmenším počtem obyvatel, orgánům veřejné správy se zatím podařilo předložit čtyři úspěšné projekty v celkové hodnotě přes 150,7 milionu korun,“ hodnotí čerpání Aleš Temr, ředitel Odboru strukturálních fondů Ministerstva vnitra ČR.

Zefektivnění služeb úřadu

Jedním z projektů v Karlovarském kraji je například Aplikace moderních metod zvyšování výkonnosti, kvality, efektivity a transparentnosti v Karlovarském kraji. „Hlavním cílem projektu je dokončení procesu zvyšování kvality řízení v úřadech územních samosprávných celků Karlovarského kraje a jím zřízených nebo založených organizací. V rámci projektu bude aplikován model CAF 2009, čímž se dokončí proces zavádění standardů kvality do všech organizací zřizovaných či založených Karlovarským krajem,“ říká Ing. Roman Rokůsek, ředitel krajského úřadu. Projekt bude podpořen z OP LZZ částkou téměř 8,4 milionu korun. Dalších 1,5 milionu korun uhradí příjemce podpory z vlastních zdrojů.

Aplikace modelu "Společný hodnotící rámec (model CAF)" proběhne ve dvou příspěvkových organizacích kraje s dosavadní absencí standardů kvality. Jedná se o tyto dva subjekty: Koordinátor integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje a Karlovarská agentura rozvoje podnikání. Projekt se zaměřuje zejména na Krajský úřad Karlovarského kraje, který již za zavedení metody CAF získal několik ocenění. Projekt je realizován od května 2010 do dubna 2013.

Z Integrovaného operačního programu čerpal Karlovarský kraj finanční prostředky v rámci výzvy č. 8 (Rozvoj služeb eGovernmentu v krajích), v programu OP LZZ využil výzev více, a to č. 40 (Vzdělávání v eGon Centrech krajů a obcí s rozšířenou působností), 42 (Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy) a 57 (Řízení lidských zdrojů v územní samosprávě). Některé z krajů pak z evropských fondů čerpaly ještě z výzvy č. 69 (Vzdělávání pro územní veřejnou správu).

Dokument ke stažení: