Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Karlovarský kraj již na podporu kvalitní veřejné správy získal 54 miliónů korun

Na modernizaci a elektronizaci veřejné správy v Karlovarském kraji již byly schváleny projekty za 54 miliónů korun. Organizace veřejné správy již v tomto regionu získaly souhlas pro 127 projektů, přičemž celorepublikový průměr na kraj je 423 schválených projektů. Jedním z úspěšných příjemců v kraji je například město Cheb s plánem na zkvalitnění řízení městského úřadu a vzdělávání pracovníků obce v oblasti procesního řízení.

Podporu modernizace veřejné správy zajišťuje Ministerstvo vnitra ČR prostřednictvím evropských peněz z Integrovaného operačního programu (IOP) a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ).

„Třináct krajů České republiky (mimo Prahu) má v průměru z obou operačních programů schváleno 113,5 miliónu korun, objem dotací na projekty v Karlovarském kraji činí 54 miliónů korun,“ popisuje republikové srovnání Karlovarského kraje Pavel Kryštof, ředitel Odboru strukturálních fondů Ministerstva vnitra ČR.

V Chebu chtějí zlepšit procesy

Jedním ze schválených projektů je například „Implementace efektivního procesního řízení na Městském úřadě v Chebu“. „Pod tímto názvem si lze jednoduše představit velmi ambiciózní projekt, který má za cíl zefektivnit a zkvalitnit procesy uvnitř úřadu. Díky evropským dotacím z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost dosahující téměř šest miliónů korun budeme schopni provést procesně-personální audit a vyškolit přes dvě stovky zaměstnanců v problematice procesního řízení a strategického plánování,“ říká Hana Dragounová, referentka odboru pro dotační politiku a rozvoj Městského úřadu Cheb. Součástí projektu je také vybudování a vybavení učebny, která poslouží na vzdělávání pracovníků úřadu a uvolněných zastupitelů. Celkové náklady projektu jsou vyčísleny na více než sedm miliónů korun. Zbývající částku zaplatí žadatel z vlastních zdrojů.

Největší projekt jde za krajským úřadem

Největším příjemcem co do objemu schválených prostředků je Karlovarský kraj. Záměrem projektu za více než 16 miliónů korun je zavedení moderních metod řízení v regionu. Více než polovinu evropské dotace určené na zajištění efektivní veřejné správy tvoří projekty měst a obcí. Městům dominuje Sokolov, kterému se na své tři projekty podařilo získat přes 12 miliónů korun ze strukturálních fondů EU. Obce byly úspěšné v 83 případech, kde hodnota schválených projektů přesahuje sedm miliónů korun, což je téměř 13 procent veškeré dosud schválené dotace na projekty v Karlovarském kraji.

Za první tři roky fungování Integrovaného operačního programu (IOP) a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ), jejichž vybrané oblasti má ve své kompetenci Ministerstvo vnitra ČR, bylo v celé České republice podpořeno více než 5 400 projektů a celková výše schválené podpory již dosáhla 10,6 miliardy korun. Do konce roku 2013 má Ministerstvo vnitra k dispozici 22,6 miliard korun, kterými může podpořit projekty, jejichž cílem je zkvalitnění služeb veřejné správy.

Žadatelé o finanční podporu z IOP a OP LZZ mají široké možnosti, jak se informovat o podmínkách a procesu získávání dotace. Mohou se obrátit na Odbor strukturálních fondů Ministerstva vnitra ČR, který jednotlivé výzvy v rámci programů vyhlašuje, vybírá a hodnotí, kontroluje průběh a konzultuje s žadateli projektové záměry. Projekty mohou podávat obce, kraje či organizace státní správy.


Odbor strukturálních fondů

Ministerstvo vnitra

Tisková zpráva ke stažení: