Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Jihomoravský kraj získal z evropských fondů 159 milionů korun na modernizaci veřejné správy

Z Integrovaného operačního programu (IOP) a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) má schválené projekty za 159,2 milionu korun.

Úředníci z krajského úřadu Jihomoravského kraje nepatří ke špičce v čerpání evropských dotací na obyvatele v rámci České republiky. Velice úspěšní jsou však v čerpání celkového objemu finančních prostředků, kdy jsou čtvrtým nejlepším krajským úřadem. Peníze směřují do rozvoje služeb eGovernmentu a do zvyšování výkonnosti úředníků a kvality služeb či vzdělávání. Na nejvyšší příčku dosáhl Karlovarský kraj.

„Jihomoravský kraj je velmi úspěšný v počtu předložených projektů. Zatímco některé z krajů předložily třeba jen dva nebo tři, orgánům veřejné správy Jihomoravského kraje se zatím podařilo předložit sedm úspěšných projektů v celkové hodnotě přes 159,2 milionu korun,“ hodnotí čerpání Aleš Temr, ředitel Odboru strukturálních fondů Ministerstva vnitra ČR.

Zefektivnění služeb úřadu

Jedním z projektů v Jihomoravském kraji je například Řízení lidských zdrojů na Krajském úřadu Jihomoravského kraje. „Cílem projektu bude zkvalitnění a zefektivnění systému personálního řízení na krajském úřadu. Z toho důvodu zavedeme nové procesy a metody v řízení lidských zdrojů, aplikujeme kompetenční model a následně budeme využívat metodu hodnocení 360 stupňů,“ říká Mgr. Radim Herčík, referent odboru kancelář ředitelky. Projekt bude podpořen z OP LZZ částkou téměř 2,5 milionu korun. Dalších 439 tisíc korun uhradí příjemce podpory z vlastních zdrojů. 

Obsahem projektu je realizace pěti klíčových aktivit: vytvoření personální strategie pro Krajský úřad Jihomoravského kraje, vytvoření kompetenčního modelu pro vedoucí úředníky, hodnocení metodou 360 stupňů, zkvalitnění adaptačního procesu, zdokonalení personálního informačního systému
a začlenění evidence docházky do mzdového programu. Jeho inovativnost spočívá především
v komplexnosti pojetí personálních činností a vzdělávacích aktivit. Projekt je realizován od září 2010
do srpna 2012.

Z Integrovaného operačního programu čerpal Jihomoravský kraj finanční prostředky v rámci výzvy č. 8 (Rozvoj služeb eGovernmentu v krajích), v programu OP LZZ využil výzev více, a to č. 40 (Vzdělávání v eGon Centrech krajů a obcí s rozšířenou působností), 42 (Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy), 57 (Řízení lidských zdrojů v územní samosprávě) a 69 (Vzdělávání pro územní veřejnou správu).

Dokument ke stažení: