Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Jihomoravský kraj již na podporu kvalitní veřejné správy získal 201 milionů korun

Na modernizaci a elektronizaci veřejné správy v Jihomoravském kraji již byly schváleny projekty za 201 milionů korun. Organizace veřejné správy již v tomto regionu získaly souhlas pro 627 projektů, přičemž celorepublikový průměr na kraj je 423 schválených projektů. Jedním z úspěšných příjemců v kraji je například město Boskovice s plánem na vzdělávání úředníků a zavedení nového personálního informačního systémů na městském úřadě.

Podporu modernizace veřejné správy zajišťuje Ministerstvo vnitra ČR prostřednictvím evropských peněz z Integrovaného operačního programu (IOP) a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ).

„Třináct krajů České republiky (mimo Prahu) má v průměru z obou operačních programů schváleno 113,5 milionu korun, objem dotací na projekty v Jihomoravském kraji činí 201 milionů korun, což je nevíce ze všech krajů,“ popisuje republikové srovnání Jihomoravského kraje Pavel Kryštof, ředitel Odboru strukturálních fondů Ministerstva vnitra ČR.

V Boskovicích zlepší fungování úřadu

Jednou ze schválených žádostí o finanční podporu je například projekt na podporu vzdělávání zaměstnanců úřadu a rozvoj personálního informačního systému na Městském úřadě v Boskovicích. „V rámci projektu dojde k inovaci a rozvoji personálního informačního systému, který bude navazovat na nové vzdělávací programy a moduly,“ říká starosta Boskovic Jaroslav Dohnálek. Cílem projektu je komplexní řešení problematiky vzdělávání zaměstnanců úřadu a zavedení nového informačního systému vzdělávání. Celkové náklady projektu jsou vyčísleny na více než 5,6 milionu korun, přičemž 85 procent je hrazeno ze strukturálních fondů Evropské unie, konkrétně z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Zbývající částku zaplatí příjemce z vlastních zdrojů.

Nejvyšší čerpání má v kraji město Brno

Téměř 70 procent finanční podpory ze strukturálních fondů Evropské unie určené na zajištění efektivní veřejné správy v rámci Jihomoravského kraje bylo schváleno na projekty měst a městysů. Největším příjemcem co do objemu schválených prostředků je statutární město Brno. Tomu se podařilo předložit tři úspěšné projekty v rámci OP LZZ a jeden v IOP, celkem za 23 milionů korun. Obce byly úspěšné v 515 případech, kde hodnota schválených projektů činí 43 milionů korun, přičemž 36,6 milionu korun je hrazeno z Integrovaného operačního programu.

Za první tři roky fungování Integrovaného operačního programu (IOP) a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ), jejichž vybrané oblasti má ve své kompetenci Ministerstvo vnitra ČR, bylo v celé České republice podpořeno více než 5 800 projektů a celková výše schválené podpory již dosáhla 11,5 miliardy korun. Do konce roku 2013 má Ministerstvo vnitra k dispozici 22,6 miliard korun, kterými může podpořit projekty, jejichž cílem je zkvalitnění služeb veřejné správy.

Žadatelé o finanční podporu z IOP a OP LZZ mají široké možnosti, jak se informovat o podmínkách a procesu získávání dotace. Mohou se obrátit na Odbor strukturálních fondů Ministerstva vnitra ČR, který jednotlivé výzvy v rámci programů vyhlašuje, vybírá a hodnotí, kontroluje průběh a konzultuje s žadateli projektové záměry. Projekty mohou podávat obce, kraje či organizace státní správy. 

 

Odbor strukturálních fondů

Ministerstvo vnitra

Tisková zpráva ke stažení: