Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Jihočeský kraj získal z evropských fondů 136 milionů korun na modernizaci veřejné správy

Z Integrovaného operačního programu (IOP) a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) má schválené projekty za 136,25 milionu korun.

Úředníci z krajského úřadu Jihočeského kraje nepatří ke špičce v čerpání evropských dotací v rámci České republiky. Přesto se však nedá říct, že by byli neúspěšní. V současnosti realizují dva projekty, které přispívají k rozvoji služeb eGovernmentu a ke zvyšování výkonnosti úředníků a kvality služeb úřadu. Na nejvyšší příčku dostáhl Karlovarský kraj.

„Jihočeský kraj nedosáhl v rámci celorepublikového hodnocení krajů nejlepších výsledků. Na realizaci projektů přispívajících k růstu efektivity úřadů přesto získali ze strukturálních fondů více než 136 milionů korun. Orgánům veřejné správy se zatím podařilo předložit dva úspěšné projekty,“ hodnotí čerpání Aleš Temr, ředitel Odboru strukturálních fondů Ministerstva vnitra ČR.

Zefektivnění služeb úřadu

Jedním z projektů v Jihočeském kraji je například Rozvoj služeb eGovernmentu v Jihočeském kraji. „Cílem projektu je zřízení Technologického centra Jihočeského kraje, které nabídne obcím a jeho zřizovaným organizacím na území kraje nástroj, kterým zajistí některé zákonné povinnosti v oblasti eGovernmentu.,“ říká Ing. Petr Vobejda, vedoucí odboru informatiky. Projekt bude podpořen z IOP částkou téměř 134,2 milionu korun. Dalších 23,7 milionu korun uhradí příjemce podpory z vlastních zdrojů. 

Záměrem realizace projektu je dosažení rychlejšího a spolehlivějšího poskytování veřejných služeb nejširší veřejnosti a prostřednictvím elektronické správy pak umožnit občanům a podnikatelským subjektům jednoduše a rychle komunikovat s úřady územní samosprávy. Inovativnost projektu pak spočívá ve významném snížení administrativní náročnosti agendy úřadů včetně zjednodušení přístupu k informacím. Projekt je realizován od dubna 2010 do prosince 2012.

Z Integrovaného operačního programu čerpal Jihočeský kraj finanční prostředky v rámci výzvy č. 8 (Rozvoj služeb eGovernmentu v krajích), v programu OP LZZ využil výzvu č. 40 (Vzdělávání v eGon Centrech krajů a obcí s rozšířenou působností). Některé z krajů pak z evropských fondů čerpaly ještě z výzvy č. 42 (Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy), č. 57 (Řízení lidských zdrojů v územní samosprávě) a č. 69 (Vzdělávání pro územní veřejnou správu).

Dokument ke stažení: