Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Jihočeský kraj již na podporu kvalitní veřejné správy získal 77 miliónů korun

Na modernizaci a elektronizaci veřejné správy v Jihočeském kraji již byly schváleny projekty za 76,9 miliónu korun. V rámci Integrovaného operačního programu (IOP) a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) dosud Ministerstvo vnitra ČR schválilo orgánům územní samosprávy 493 jihočeských projektů, což je o 70 projektů více než je celorepublikový průměr. Jedním z úspěšných žadatelů v kraji je například město Milevsko s plánem na zkvalitnění činnosti úřadu a služeb poskytovaných občanům města.

V průměru na třináct krajů České republiky mimo Hlavní město Prahu dosahuje objem schválených žádostí ve výzvách vyhlášených Ministerstvem vnitra ČR pro obce, města a kraje v rámci dvou operačních programů – Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a Integrovaného operačního programu celkem 113,5 miliónu korun, objem dotací na projekty v Jihočeském kraji činí 76,9 miliónu korun. „Na druhou stranu v počtu řádně podaných a schválených projektů se Jihočeský kraj umisťuje na čtvrté pozici hned za Jihomoravským krajem, ale současně před Královehradeckým krajem. Žadatelé z řad místní samosprávy mají zatím schváleno o 16,5 procent více projektů než je celorepublikový průměr, tedy celkem 493 projektů,“ hodnotí aktuální situaci na úrovni Jihočeského kraje Pavel Kryštof, ředitel Odboru strukturálních fondů Ministerstva vnitra ČR.

V Milevsku zlepšují procesy

Jedním ze schválených projektů je například Dílna kvality města Milevska. „Cílem projektu je zkvalitnění činnosti úřadu i služeb poskytovaných občanům města, klientům úřadu a celého správního obvodu obce s rozšířenou působností Milevsko. V rámci projektu bude vypracován tzv. digitální procesní model, který poslouží k vylepšení organizačních procesů a metod řízení kvality úřadu. Úřad rovněž zajistí proškolení zaměstnanců a zastupitelů města Milevska, jak správně využívat dostupných nástrojů informačních a komunikačních technologií a jak efektivně nadefinovat procesní metody a postupy řízení své agendy,“ říká František Troják, tajemník městského úřadu Milevsko. Celkové náklady projektu jsou vyčísleny na téměř 6,6 miliónu korun, přičemž 85 procent půjde ze strukturálních fondů a zbývajících 15 procent představují vlastní zdroje příjemce.

Za první tři roky fungování Integrovaného operačního programu (IOP) a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ), jejichž vybrané oblasti má ve své kompetenci Ministerstvo vnitra ČR, bylo v celé České republice podpořeno více než 5 400 projektů a celková výše schválené podpory již dosáhla 10,6 miliardy korun. Do konce roku 2013 má Ministerstvo vnitra k dispozici 22,6 miliard korun, kterými může podpořit projekty, jejichž cílem je zkvalitnění služeb veřejné správy. 

Žadatelé o finanční podporu z IOP a OP LZZ mají široké možnosti, jak se informovat o podmínkách a procesu získávání dotace. Mohou se obrátit na Odbor strukturálních fondů Ministerstva vnitra ČR, který jednotlivé výzvy v rámci programů vyhlašuje, vybírá a hodnotí, kontroluje průběh a konzultuje s žadateli projektové záměry. Projekty mohou podávat obce, kraje či organizace státní správy.

Odbor strukturálních fondů

Ministerstvo vnitra ČR

Tisková zpráva ke stažení: