Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Jednotnou správu dat zajistí základní registry

Vytvoření jednotného, vzájemně provázaného a uceleného systému, který na úřadech vždy zajistí aktuální informace a občan nebude muset neustále dokládat tytéž údaje při jakémkoliv jednání s veřejnou správou. To je hlavní smysl Základních registrů veřejné správy, které začnou fungovat v polovině roku 2012. Projekt za 3 miliardy korun je spolufinancován z Integrovaného operačního programu, jehož vybrané oblasti má na starosti Odbor strukturálních fondů Ministerstva vnitra ČR.

PR článek ke stažení: