Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Jak na veřejné zakázky v projektech

Důležitá upozornění a pravidla pro zadávání veřejných zakázek v rámci IOP a OP LZZ.

Ukázka špatně vyplněných dokumentací k VZ

V přiložených souborech naleznete nejčastější chyby a rady, čemu se vyvarovat při přípravě výzvy k podání nabídek a zápisu posouzených nabídek.

 

Administrace změn v projektech ve vztahu k výběrovým řízením

Vzhledem k množícím se požadavkům žadatelů/příjemců na změny projektů spočívající v doplňování nových výběrových řízení nebo navyšování finančních objemů stávajících výběrových řízení, informuje odbor strukturálních fondů (OSF)  žadatele a příjemce o postupu, který je při administraci takových požadavků závazný.