Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Integrace ARES se systémem ZR

MF_web.jpg Projekt Integrace ARES se systémem ZR se realizoval v rámci výzvy č. 7 - "Elektronizace služeb veřejné správy" Integrovaného operačního programu. Cílem projektu bylo zajistit napojení informačního systému ARES (Administrativní registr ekonomických subjektů) na systém základních registrů a umožnit využití jednotných a referenčních údajů poskytovaných systémem základních registrů pro zkvalitnění údajů zpracovávaných v systému ARES. Ministerstvo vnitra podpořilo projekt více než 30 mil. Kč.

Operační program Integrovaný operační program
Oblast intervence 1.1 Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě
Číslo a název výzvy 07 - Elektronizace služeb veřejné správy
Realizátor Ministerstvo financí
Celkové náklady projektu 32 196 640 Kč
Přínosy projektu
  • Zkvalitnění datové základny ARES;
  • Podpora datové základny registru osob;
  • Rychlejší a efektivnější využívání dat o ekonomických subjektech;
  • Odstranění duplicit.
Obsah projektu
Důvodem k realizaci projektu byl fakt, že v současnosti neexistuje unikátní zdroj nejčastěji využívaných údajů při výkonu veřejné správy. V praxi orgány veřejné moci tyto údaje zjišťují z mnoha různých zdrojů. Roztříštěnost stávajících evidencí (tj. neexistence jednotných dat v různých evidencích veřejné správy) a stávající nekomplexní právní úprava vede k neefektivnímu využití údajů, které již má stát k dispozici. Celkově lze konstatovat, že ačkoliv má stát k dispozici dostatečné množství údajů, z technických i právních důvodů není schopen je využívat rychle, efektivně a v neposlední řadě i úsporně s ohledem na časové a finanční náklady jak státu, tak občanů a firem.
 
Integrovaný ARES poskytne komunikační prostředí pro sdílení dat se základními registry veřejné správy a zároveň bude fungovat jako zdroj údajů o podnikatelských subjektech podpořený referenčními údaji základních registrů. Uživatelé a aplikace nebudou muset žádat údaje přes několik agendových informačních systémů, čímž se zlevní i zrychlí spolupráce s orgány veřejné moci. Pro orgány veřejné správy to bude znamenat urychlení a zjednodušení agend, kdy nebudou muset vést pro svoji potřebu duplikované evidence dat.
Napsali jsme o nich
"Integrace ARES se systémem základních registrů zajistí možnost unifikovaného přístupu k centrálně evidovaným datům. Dále odstraní duplicitní přístupy a zefektivní výkon státní správy. Zrychlení procesů a odstranění byrokratické zátěže bude mít příznivý dopad na všechny klienty komunikujícími s orgány státní správy, v tomto případě zejména na žadatele o dotace a bankovní a energetický sektor. Jednotný přístup povede ke zlevnění budovaných řešení a menší chybovosti," doplňuje Zdeňka Máchová z Ministerstva financí.
Více informací www.mfcr.cz