Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Hodnotící komise v rámci výzvy OP LZZ č. 48 zasedla již čtyřikrát

Dne 30. 3. 2010 se uskutečnilo již čtvrté zasedání hodnotící komise pro projekty podané do výzvy OP LZZ č. 48 – Efektivní správní úřad. Tato komise doporučila k financování dalších 8 projektů v celkovém finančním objemu 120 073 832 Kč. Na předchozích jednáních komise bylo doporučeno celkem již 22 projektů v celkové výši 520 550 288 Kč.

Bližší strukturované informace o výzvě naleznete v přiloženém dokumentu.

Dokument ke stažení: