Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Hodnocení projektů ve výzvě IOP č. 03 se blíží ke konci

V polovině dubna se uskuteční výběrová komise, na které bude projednáváno pár posledních projektů, které byly předloženy do výzvy v rámci Integrovaného operačního programu č. 03. Tato výzva byla určena pro první vlnu tzv. strategických projektů, které jsou uvedeny ve vládním usnesení č.536/2008. Jedná se o projekty organizací státní správy a mají přímý dopad na realizaci Strategie Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby (tzv. Strategie Smart Administration). Mezi projekty, které byly do této výzvy předloženy, patří např. základní registry či datové schránky.  Celková alokace výzvy byly 3 888 mil. Kč, ovšem žádosti byly podány za téměř 6 mld. a alokace výzvy tak byla převýšena o více než 30%. Do dnešního dne byla vydána rozhodnutí za téměř celou alokaci výzvy.

Bližší strukturované informace o výzvě naleznete v přiloženém dokumentu.

Dokument ke stažení: