Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Způsobilé náklady - audit

Patří audit projektu do způsobilých nákladů projektu?

Všechny projekty spolufinancované z OPLZZ, u kterých byly příjemcům poskytnuty na realizaci veřejné prostředky ve výši 3 000 000 Kč a více, musí být před podáním závěrečné monitorovací zprávy a závěrečné žádosti o platbu zauditované (externí audit). Tyto náklady lze pak zahrnout v rámci rozpočtu do kapitoly Nákup služeb (Náklady vyplývající přímo ze smlouvy).
U grantových projektů s nižší dotací není audit vyžadován, lze jej ovšem zahrnout do přímých způsobilých nákladů.