Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Změny v novelách Zákona o VZ

Jaké jsou nejzásadnější změny v posledních dvou novelách Zákona o veřejných zakázkách?

Nejzásadnější změny jsou tyto:

  • Lhůty – zahájení zadávacího řízení začíná po odeslání výzvy, nikoliv až uveřejněním na centrální adrese. Lhůty začínají běžet následující den po odeslání oznámení/výzvy.
  • Kvalifikace – předkládání prostých kopií o kvalifikaci. Zadavatel může před podpisem smlouvy požádat o předložení originálů. Dále byla přidána písmena k,l,m u základních kvalifikačních předpokladů (které byly dále upraveny v poslední novele, takže v současné době zůstává jen písmeno k) a l), jejichž obsah však neodpovídá znění zákona před novelou z prosince 2010 – nutné tedy pozorně zkontrolovat)
  • Otevírání obálek - Povinné  čtení nabídkových cen.