Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Změna zařazení výdajů

Jak postupovat v případě, když v průběhu realizace dojde ke změně zařazení výdajů z investiční na neinvestiční či obráceně?

Při klasifikaci výdajů na investiční a neinvestiční se postupuje dle obecných účetních postupů. V případě potřeby změny klasifikace výdaje v rozpočtu projektu (např. z důvodu změny ceny pořizovaného majetku oproti předpokladům v projektové žádosti) je třeba zaslat na OSF oznámení o změně projektu.