Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Změna v projektu

Kdy musím oznámit změnu v projektu?

Vyplněný formulář Oznámení o změně v projektu musí být doručen poskytovateli dotace nejpozději v den, kdy má k předpokládané změně dojít.