Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Změna harmonogramu projektu

Potřebuji změnit harmonogram projektu, jak to mám udělat?

Jedná se o změnu projektu. O všech změnách projektu musíte informovat poskytovatele dotace – Odbor strukturálních fondů MV. Použijete k tomu formulář Oznámení o změně v projektu/ukončení projektu, který je vždy jednou z příloh k výzvě.