Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Zdroje financování - položky

Když vyplňuji v Benefitu záložku Zdroje financování, automaticky se v rozpadu financí objevuje 85% strukturální fondy, 15% příspěvek ze státního rozpočtu. Ve výzvě je ale uvedeno, že 15% dofinancovává žadatel. Nevím, jak to mám upravit, zda mám využít kolonku soukromé financování?

Žádost v Benefitu7 se krok po kroku vyplňuje podle příručky D6, soukromé prostředky nevyplňujete, u veřejné správy je třeba zajistit 15% příspěvek ze státního rozpočtu.
Údaje v kapitole Zdroje financování budou následující:
Příspěvek ze SF – 85%
Příspěvek z národních veřejných zdrojů – 15%
Příspěvek ze státního rozpočtu – 15%
Veřejné finanční prostředky celkem – 100%