Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Zapojení personalistky

Co se týče realizačního týmu, jak máme co nejlépe a nejefektivněji zapojit současnou personalistku? Předpokládáme, že ona bude celé vzdělávání řídit a koordinovat zaměstnance, zastřešovat vytvoření konečného produktu (brožura, směrnice), ale současně bude absolvovat sama školení. Můžeme jí např. změnit pracovní smlouvu a uvést v žádosti, že vytvoříme nové pracovní místo (např. koordinátor řízení lidských zdrojů) a toto nové místo hradit z dotace? A může být někdo členem realizačního týmu a současně absolvovat školení?

Člen realizačního týmu se může účastnit školení, pokud spadá zároveň do cílové skupiny. Na zaměstnance žadatele, kteří jsou přímo zapojeni do realizace projektu (max. 1,6 úvazku na jednoho člověka) je v rozpočtu vyčleněna kapitola Osobní náklady. Není třeba vytvářet nové pracovní místo, na které se vztahuje udržitelnost podle kapitoly 10 Příručky pro příjemce D2. Zachovejte stávající pracovní místo a pracovnici pouze upravte úvazek a náplň smlouvy.