Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Žádost o platbu

Co mám vyplnit v Žádosti o platbu? Mám žádat o 85%-ní podíl dotace, který připadá na fondy EU nebo o 100% způsobilých výdajů. A mám žádat formou Ex-post když už jsem dané prostředky téměř vyčerpal?

V Žádosti o platbu žádáte o 100% způsobilých výdajů projektu (tedy jak o 85%-ni podíl EU tak i o 15-ti procentní podíl vaší obce současně) a to z toho důvodu, že žádáte v rámci dotace o uznání všech způsobilých výdajů projektu v plné výši.

U výzvy č. 40 je financování Ex-Ante. Po podepsání Rozhodnutí jste v určitém časovém horizontu obdrželi zálohu, kterou teď vyúčtováváte a zároveň žádáte o další zálohu tudíž na Žádosti o platbu vyplňte, že se jedná o formu Ex-Ante financování.