Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Vzdělávání zaměstnankyň úřadu na MD

Patří mezi podporované činnosti této výzvy i vzdělávání zaměstnankyň úřadu na MD? Zaměstnankyně by byly např. v průběhu MD proškolovány z některých aplikací (Word, Excel, Spisovna…).

V rámci výzvy č.57 nebude možné proškolit zaměstnankyně úřadu na MD ze základních počítačových dovedností. Ve výzvě se přímo uvádí, že v rámci výzvy nebudou podpořeny projekty, jejichž součástí je realizace zahraniční pracovní cesty, vzdělávání v oblasti IT, jazykové vzdělávání.