Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Vzdělávání vedoucích úředníků

Lze do projektu zahrnout vzdělávání vedoucích úředníků v manažerských dovednostech?

Ano, pouze pokud se tyto manažerské dovednosti budou týkat výše uvedených oblastí (body 3.1 a 3.5 výzvy) a budou dostatečně odůvodněny – identifikovat proč a zdůraznit změnu oproti původnímu stavu.