Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Výzva C7

Výzva k projektové kanceláři v 2014+

Bude v novém programovém období 2014+ realizována výzva podobného charakteru?

Připravovaný Operační program Zaměstnanost je v gesci Ministerstva práce a sociálních věcí, proto doporučujeme sledovat stránky www.esfcr.cz a  www.strukturalni-fondy.cz , na kterých nalezete aktuální informace z přípravy tohoto a i ostatních operačních programů...

Analýza potřebnosti projektu

V jaké struktuře má být povinná příloha výzvy Analýza potřebnosti projektu?

Tato příloha slouží k získání bližších informací o rozsahu předmětných projektů vůči velikosti a zaměření pracovního týmu projektové kanceláře. V případě nárokování si odborníků na nové projekty je nutné vědět, kolik takovýchto nově vytvářených projektových záměrů žadatel plánuje vytvářet...