Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Výzva C4

Strategie na podporu zaměstnanosti

Bude ve výzvě C4 podpořen projekt zaměřený na vytvoření strategie na podporu zaměstnanosti v kraji?

Ano. Tato aktivita spadá pod bod C podporovaných aktivit výzvy C4.

Předložení projektu pouze na vzdělávání

Je možné předložit projekt pouze s aktivitami týkajícími se vzdělávání, tzn. vztahující se pouze k aktivitě F Výzvy?

NENÍ. Realizace vzdělávací aktivity („Vzdělávání ve výše uvedených oblastech“, podporovaná aktivita č. F Výzvy) je pouze doplňkem pro aktivity realizované prostřednictvím projektových aktivit (pořádat školení je tedy možné pouze v návaznosti na konkrétní aktivity projektu na témata...