Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Výzva 7

Program za období 2008 - 2012

V rámci programů v EDS - SMVS (př. 112210) za období 2008 – 2012 dle vyhl. 560 ve znění 11/2010, Pokynu MF nelze zahájit akci (projekt), která nekončí do 31. 12. 2012. Jak ale postupovat, pokud bude projekt realizován do r. 2013?

Příjemce, který má schválen tento program (tj. do 31.12.2012), by měl zažádat o změnu programu a jeho prodloužení do 31.12.2014.

Rozsah plné moci

V jakém rozsahu má být plná moc, která zmocní osobu k zastupování statutárního zástupce projektu?

Vzor Pověření statutárního zástupce předkladatele projektu je k dispozici na stránkách Ministerstva vnitra u dokumentů výzvy 07: http://www.osf-mvcr.cz/vyzvy/1-1a-1-1b-rozvoj-informacni-spolecnosti-ve-verejne-sprave

Dokumenty k vydání stanoviska ÚHA

Jaké dokumenty je zapotřebí předložit k vydání stanoviska ÚHA?

ÚHA vyžaduje část projektové dokumentace navrhovaného řešení, která obsahuje architektonickou a technologickou dokumentaci projektu, ekonomickou dokumentaci projektu a řídící dokumentaci projektu. Jako podklad pro vydání stanoviska je tak možno předložit např. Studii proveditelnosti včetně...