Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Výzva 5

Odcizení majetku pořízeného z dotace

Jak máme postupovat, jestliže nám byl odcizen majetek pořízený z dotace?

Za odcizený majetek je potřeba pořídit náhradu, aby byl plněn účel projektu. Tato podmínka platí jak v době realizace projektu, tak i v době udržitelnosti. Náklady související s nákupem nahrazovaného majetku kryje příjemce ze svých vlastních zdrojů (nikoliv ze zdrojů dotace) nebo...

Struktura veřejné podpory

Je nutné blíže popisovat a zdůvodnit záložku VP?

Ano, záložku o VP je skutečně vhodné popsat a zdůvodnit z důvodu kontroly.