Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Výzva 40

Klouzavé pracovní úvazky

Můžeme využít klouzavé pracovní úvazky (nerovnoměrné čerpání)?

Klouzavé pracovní úvazky (nerovnoměrné čerpání) můžete využít pouze v případě, že tak máte stanoveno ve smlouvě. Mzda bude počítána následovně:
mzda/ fond pracovní doby (dle úvazku) * odpracované hodiny
Dále je nutné prokazovat dovolené, svátky a nemoc vždy přesně...

Maximální sazba za lektora

Rozumí se maximální hodinová sazba za lektora včetně odvodů nebo bez odvodů?

Maximální hodinová sazba se rozumí včetně odvodů.

Pronájem prostor

Lze mezi způsobilé výdaje zařadit pronájem prostor?

Nelze. Výzva, resp. její příloha specifikuje způsobilé výdaje. Co se provozu učebny týče, je možné do způsobilých výdajů zařadit pouze náklady na plyn, vodu, el. energie apod.

Výdaje na cestovné a občerstvení

Jsou výdaje na cestovné a občerstvení pro účastníky školení způsobilé?

V rámci této výzvy (č. 40 OP LZZ) výdaje na cestovné a školení nejsou způsobilé. Způsobilé jsou pouze výdaje specifikované ve výzvě, resp. v její příloze a výdaje vyplývající ze smlouvy, tzn. výdaje na publicitu a povinný audit.

Od kdy jsou výdaje způsobilé?

Od kdy jsou výdaje způsobilé?

Jelikož je výzva č. 40 vyhlášena na tzv. individuální projekty, jsou výdaje způsobilé 3 měsíce před předložením projektu na odbor strukturálních fondů Ministerstva vnitra.

Spolufinancování z rozpočtu kraje/ORP

Je potřeba i spolufinancování z rozpočtu kraje/ORP?

Ano, kraj či ORP se na projektu musí podílet 15 % z celkové výše způsobilých výdajů.