Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Výzva 3

Program za období 2008 - 2012

V rámci programů v EDS - SMVS (př. 112210) za období 2008 – 2012 dle vyhl. 560 ve znění 11/2010, Pokynu MF nelze zahájit akci (projekt), která nekončí do 31. 12. 2012. Jak ale postupovat, pokud bude projekt realizován do r. 2013?

Příjemce, který má schválen tento program (tj. do 31.12.2012), by měl zažádat o změnu programu a jeho prodloužení do 31.12.2014.

Je Příručka pro žadatele a příjemce závazná?

Je Příručka pro žadatele a příjemce závazná?

Ano, text Příručky popisuje základní informace k podání a realizaci projektu. Přesné podmínky čerpání dotace jsou součástí rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Pověření pro nositele projektu

Jak správně napsat pověření pro nositele projektu?

Vzor pověření je dostupný ke stažení zde: http://www.osf-mvcr.cz/vyzvy/1-1-rozvoj-informacni-spolecnosti-ve-verejne-sprave-3-kolo .