Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Výzva 27

Hrazení nákladů na pracovníka administrace z projektu

Je možné z projektové kanceláře hradit zaměstnance, který vykonává administraci projektu?

Z rozpočtu projektu ve výzvě C7 mohou být hrazeni pouze administrátoři tohoto projektu a dále pak samotní zaměstnanci projektové kanceláře.
Není možné zařadit do projektu náklady na zaměstnance, kteří budou vykonávat administraci ostatních, tzv. předmětných, projektů resortu....

Formuláře, vzory dokumentů, návody - individuální projekty

Kde naleznu vzory dokumentů, formuláře k monitorovacím zprávám a návody k jejich vyplnění?

Formuláře a přílohy k monitorovacím zprávám jsou uloženy ke stažení na webu OSF v sekci Dokumenty pro příjemce  (OP LZZ - Individuální projekty). Jsou zde také uloženy návody pro práci s IS Benefit a další užitečné informace pro příjemce.