Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Výzva 17

Osobní náklady

Ve výzvě IOP - č. 17 je uvedeno, že osobní náklady nejsou uznatelné. Znamená to, že nelze hradit náklady na mzdy zaměstnanců příjemce dotace, kteří tvoří projektový tým a projekt připravují a realizují?

Osobní náklady jsou v dané výzvě charakterizovány jako nezpůsobilé , tzn. včetně mzdových nákladů.