Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Výzva 16

Způsobilost nákladů na právní pomoc při zajištění VŘ

Lze jako způsobilé zahrnout náklady na právníky, kteří zajistí VŘ?

Způsobilé výdaje v rámci výzvy č. 16 jsou i "výdaje na nákup služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu". Tzn., že pokud se budou právní služby realizovat tímto způsobem, pak jsou výdaje způsobilé za dodržení ostatních podmínek výzvy (výdaje jsou vynakládány hospodárně, v...

Vybírání poplatků za užívání systému

Je možné počítat s vybíráním drobných poplatků od krajů na částečné pokrytí provozních výdajů projektu?

Vybírání poplatků za užívání systému není povoleno. Jedná se o strategické projekty s dlouhodobým dopadem, jejichž náklady jsou plně dotovány ze státního rozpočtu a rozpočtu Evropské unie. V případě reálných příjmů by bylo nutné vypočítat tzv. finanční mezeru a v budoucnu dotaci...