Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Výzva 13

Odcizení majetku pořízeného z dotace

Jak máme postupovat, jestliže nám byl odcizen majetek pořízený z dotace?

Za odcizený majetek je potřeba pořídit náhradu, aby byl plněn účel projektu. Tato podmínka platí jak v době realizace projektu, tak i v době udržitelnosti. Náklady související s nákupem nahrazovaného majetku kryje příjemce ze svých vlastních zdrojů (nikoliv ze zdrojů dotace) nebo...

Oprávnění žadatelé ve výzvě 13

Kdo je oprávněným žadatelem ve výzvě 13? Mohou o dotaci žádat také JPO 2 zřizované obcí?

Výzva č. 13 je určena pouze hasičským záchranným sborům krajů podle § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Sbory dobrovolných hasičů ani obce, které SDHO JPO 2 zřizují, nejsou oprávněny...