Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Využití volných finančních prostředků v jiném OP

V rozpočtu kapitoly jsou schváleny finanční prostředky pro projekt plánovaný k předložení do IOP v roce 2010. Projekt nebyl předložen a v rozpočtu jsou volné finanční prostředky. Je možno je využít na financování projektů v OP LZZ?

V případě že, jde o dva samostatné programy, měla by si vyřešit tento problém individuálně každá OSS (kapitola SR) sama.