Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Využití elektronické spisové služby ORP

II. část výzvy 06 - elektronické spisové služby ORP: Pokud budou chtít obce ve správním obvodu zřídit vlastní elektronickou spisovou službu nebo projeví zájem využít nově hostovanou spisovou službu umístěnou na ORP, musí vyjádřit zájem. Musí tedy být tato písemnost podepsaná starostou - schválena radou nebo vyžadujete i schválení zastupitelstvem?

Stačí písemné rozhodnutí starosty obce.

viz výzva 06 str. 3: „Projevem vyjádření zájmu dané obce se rozumí písemné rozhodnutí příslušných orgánů obce (zastupitelstva, rady, nebo starosty obce) doručené prokazatelně žadateli s uvedením typu provozovaného informačního systému, se kterým má být elektronická spisová služba provázána a kompatibilní, popřípadě s uvedením požadavku na provoz elektronické spisové služby v hostovaném režimu.“