Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Výše vlastních zdrojů

Jakou výši finančních prostředků musí mít žadatel zajištěnu z vlastních zdrojů pro hladké financování projektu?

Doporučujeme žadateli finanční zajištění realizace projektu vždy minimálně na dvě následující etapy – pokud je etapa 6 měsíců, znamená to, že žadatel musí mít zajištěny způsobilé výdaje v plné výši 100 % na daný rok (příklad: po ukončení první etapy projektu a podání žádosti o platbu musí mít žadatel zajištěno finanční pokrytí druhé etapy projektu, po ukončení druhé etapy je možno počítat s výší finančních prostředků z první žádosti o platbu a je nutné mít zajištěno financování aktivit etapy třetí atd.), neboť výdaje jsou vypláceny zpětně na základě žádosti o platbu.