Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Výše povoleného financování osobních nákladů

V jaké výši je povolené křížové financování osobních nákladů?

Osobní náklady a cestovní náklady jsou uznatelnými náklady projektu a tedy nespadají do křížového financování projektu. U prioritních os 1a a 1b se s realizací křížového financování u jednotlivých projektů nepočítá (viz. Prováděcí dokument IOP).