Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Vypsání výběrového řízení

Co se stane, pokud vypíšeme výběrové řízení dříve, než budou odsouhlaseny finanční prostředky z evropských fondů?

Výběrové řízení může být realizováno kdykoliv, resp. způsobilost výdajů je od 1.1.2007. Podstatné je dodržení pravidel, tedy zákona 137/2006 Sb., resp. Závazných postupů pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadající pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v programovém období 2007 – 2013. Tyto závazné postupy jsou přílohou Příručky pro žadatele a příjemce dané výzvy.