Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Výklad oprávněnosti výdajů

Kde najdu detailní výklad oprávněnosti výdajů?

Pravidla pro určení způsobilosti výdajů včetně metodiky jsou uvedena v dokumentech „Pravidla pro způsobilé výdaje“ a „Metodika způsobilých výdajů“ na webových stránkách MV ČR
http://www.mvcr.cz/clanek/strukturalni-fondy-integrovany-operacni-program.aspx.