Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Vykazování úvazků

Obracím se na Vás ohledně výzvy č. 40 OP LZZ, kde budeme předkládat projekt. Můj dotaz se týká úvazků a jejich vykazování při realizaci. Pokud do žádosti u pracovníků nastavím úvazky (např. u projektového manažera 0,3), bude při realizaci požadováno, aby projektový manažer vykazoval každý měsíc práci vykonanou v rámci úvazku 0,3, nebo bude možné, aby projektový manažer mohl vykonat 1 měsíc práci např. za 0,2 úvazku a další měsíc 0,4 úvazku?

Rozhodující je přesná formulace v pracovní smlouvě, dohodě nebo jejich dodatcích, kde je vyčíslen úvazek daného pracovníka pro práci na projektu. Pokud je např. úvazek formulován ve výši 0,4 měsíčně, pak jeho překročení není možné. Pokud je ovšem úvazek naformulován 0,4 ročně, nebo 0,4 za celou dobu realizace projektu, případně 300 hodin, pak je možno připustit lišící se výši úvazku v jednotlivých měsících (např. 1 měsíc 0,5, další měsíc 0,3). Podmínkou pro proplacení vyššího úvazku je, že nedojde k přečerpání časové dotace na dané pracovní pozici. Pokud dojde k vyčerpání časové dotace na danou pozici, proplácení osobních výdajů již není možné, ledaže byste jakožto příjemci navýšili prostředky na položce rozpočtu a úměrně zvětšili i úvazek daného pracovníka a to dle pravidel OP LZZ zejména příručky D2- Příručka pro Příjemce… z Desatera OP LZZ.