Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Výdaje na mzdové příspěvky

Lze v žádosti uplatnit výdaje na mzdové příspěvky?

Aktivity ve výzvě 57 nemají charakter veřejné podpory. V příručce D5 se uvádí, že pokud projekt bude bez veřejné podpory (což je u výzvy 57 ve veřejné správě), pak je finanční podpora z veřejných prostředků na mzdové příspěvky pro cílové skupiny povolena až do výše 100 % mzdových nákladů na dané pracovní místo, nejvýše však do částky číselně odpovídající trojnásobku minimální mzdy.