Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Výběr dodavatelů

Jak mám postupovat při výběru dodavatelů?

Výběru dodavatele se věnuje kapitola 12.5 Příručky pro žadatele a příjemce. Podrobnou metodiku pro zadávání veřejných zakázek u projektů financovaných ze zdrojů EU vydalo MMR.