Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Výběr dodavatelů

Jak mám postupovat při výběru dodavatelů?

Výběru dodavatele se věnuje kapitola 12.5 Příručky pro žadatele a příjemce v případě projektů IOP. V OP LZZ se této problematice věnuje příručka desatera D9 Metodický pokyn pro zadávání zakázek. Podrobnou metodiku pro zadávání veřejných zakázek u projektů financovaných ze zdrojů EU vydalo MMR.