Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

3. Veřejné zakázky a výběrová řízení

Vypsání výběrového řízení

Co se stane, pokud vypíšeme výběrové řízení dříve, než budou odsouhlaseny finanční prostředky z evropských fondů?

 

Náležitosti pro výběrová řízení

Jaké jsou náležitosti pro výběrová řízení vyhlášená před rozhodnutím o přidělení dotace (nutno dodržet pravidla transparentnosti a zákon o VZ) nebo je nutné mít i detailní náležitosti týkající se použití loga a podobně?

 

Slučování výběrových řízení

Je možné slučovat výběrová řízení?

 

Přímé oslovení dodavatele

Je možné přímé oslovení dodavatele v případě, že předmětem plnění je rozšíření dodávky či služeb tímto dodavatelem již v minulosti realizovaných?