Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Veřejné zakázky

Zadávací řízení - povinnosti žadatele

V době vyhlášené výzvy budeme provádět činnosti spojené s výběrovým řízením veřejné zakázky. Máme povinnost tuto skutečnost hlásit Odboru strukturálních fondů? Budete nutná účast zástupců OSF?

Povinnost dodržovat pravidla IOP, včetně povinností vůči ZS MV, vzniká žadateli již v okamžiku podání projektové žádosti. Ve výzvě IOP č. 17 se jedná o povinnost týkající se předkládání dokumentací ke kontrole, zejména zadávacích. Do doby podání projektové žádosti nemá žadatel povinnost...

Zadávací dokumentace

K výzvě č. 17 musí být přiložena Zadávací dokumentace (schválená) k jednotlivým VŘ v projektu. Je vytvořen "manuál", jak má Zadávací dokumentace vypadat?

Při zadávání veřejných zakázek (resp. tvorbě zadávací dokumentace) souvisejících s realizací projektu je příjemce povinen postupovat v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Při zadávání veřejných zakázek, které nespadají do režimu...