Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Veřejné zakázky

Jednací řízení bez uveřejnění

Jaké podmínky platí pro jednací řízení bez uveřejnění (doložení dokumentace)?

Obecně platí, že pokud příjemce hodlá využít JŘBU s odkazem na dříve zadanou zakázku (která založila důvody, pro které nelze zadat navazující zakázku jinému dodavateli), musí prokázat, že původní veřejná zakázka byla zadána v souladu se zásadami transparentnosti, rovného zacházení a zákazu...