Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Veřejné zakázky

Kontrola dokumentace k VZ

Jaká dokumentace bude v případě veřejné zakázky kontrolována?

Kontrolovat se bude zejména:

Záznam o stanovení předpokládané hodnoty.
Výzva k podání nabídky (zadávací dokumentace) + potvrzení o převzetí (dodejky apod.).
Nabídky podané uchazeči.
Jmenování komise pro otevírání obálek/komise pro hodnocení nabídek+ čestná prohlášení...

Uchovávání dokladů a dokumentů

Jak a které doklady a dokumenty je potřeba uchovávat?

Zadavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci vzniklou v souvislosti se zadáváním zakázky a záznamy o elektronických úkonech související s realizací zakázky. Nutné je uchovat vše v originálech, pro potřeby kontroly je vhodné pořídit si od všech podkladů alespoň dvě kopie.

Rozeslání výzvy k podání nabídek

Jak nejlépe rozeslat výzvu k podání nabídek?

Způsobů je několik:

Email – nechat si potvrdit doručení emailu, tzv. doručenku (potvrzení o přečtení není třeba).
Přes datovou schránku.
Pošta – doporučeně (je třeba doložit podací lístek).

Dokládání dokumentů

Musí se na OSF dokumenty dokládat v originále, nebo stačí kopie?

Na OSF stačí dodat kopie dokumentů, originály si uschovejte pro případ kontroly na místě.

Stanovení předpokládané hodnoty zakázky

Jak stanovím předpokládanou hodnotu zakázky?

Při určování předpokládané hodnoty zakázky je zadavatel povinen postupovat hospodárně a zboží a služby pořizovat za cenu obvyklou v místě plnění zakázky.
 Zadavatel je povinen využít jeden z těchto způsobů:

Vycházet z ceny zakázek s obdobným plněním.
Udělat...

Zveřejnění výzvy k podání nabídky

Kde se dá zveřejnit výzva k podání nabídky?

Na webu www.esfcr.cz . Dále je třeba Výzvu zveřejnit i na dalších místech, pokud to závazné předpisy vyžadují. U zakázek zadávaných v režimu zákona to může být profil zadavatele (zjednodušené podlimitní řízení), centrální adresa (otevřené řízení) atd. Doporučujeme vždy zveřejňovat i...

Zadávací dokumentace x výzva k podání nabídek

Jaký je rozdíl mezi zadávací dokumentací a výzvou k podání nabídek?

Obecně platí, že Výzva k podání nabídek obsahuje všechny relevantní informace a zadávací dokumentace pak tyto informace rozvádí. U veřejných zakázek malého rozsahu platí, že Výzva k podání nabídek musí být zpracována vždy, vypracování zadávací dokumentace je dobrovolné, pokud...

Zákony a předpisy k VZ

Které zákony a předpisy je nutné při zadávání veřejných zakázek dodržovat?

Základním dokumentem je Zákon o veřejných zakázkách, dále Metodický pokyn a podmínky dané výzvy. Řídíte se také interními předpisy, které však nesmí být v rozporu se Zákonem a Metodickým pokynem. Obecně tedy platí, že zadavatel musí respektovat požadavky všech předpisů, které jsou pro něj...

Pravidla a pokyny pro VZ ke stažení

Kde naleznu pravidla a metodické pokyny k zadávání veřejných zakázek?

Veškeré dokumenty týkající se problematiky veřejných zakázek rámci OP LZZ jsou ke stažení na webu OSF ( http://www.osf-mvcr.cz/jak-na-verejne-zakazky-v-projektech ) nebo na webu ESF ( http://www.esfcr.cz/folder/4776/ ).