Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Veřejná zakázka na dodávky služeb

Můžeme vyhlásit veřejnou zakázku na dodávky služeb k projektu před oficiálním zahájením projektu uvedeném v BENEFIT7?

Realizace grantových projektů může být zahájena až po vydání právního aktu.
Za způsobilé se považují ty výdaje, které vznikly až po uzavření právního aktu o poskytnutí podpory během období, které je v tomto právním aktu definováno.
Z toho důvodu nemůžete výběrové řízení na dodavatele zahájit před vydáním právního aktu.