Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Způsobilé výdaje

Je maximální velikost dotace na projekt u jednotlivých částí výzvy v bodu 12  uvedena vždy již v celkové výši, nebo se jedná o 85% podíl ERDF?

U částek uvedených v bodu 12 u jednotlivých částí výzvy se jedná o výši dotace z ERDF, a tedy o 85% celkových způsobilých výdajů projektu.