Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Vazba projektových žádostí

Může být projektová žádost spojena kroužkovou vazbou nebo svázána provázkem?

Pokud bude žádost dodána v kroužkové vazbě nebo svázána provázkem, nelze u takto předložené žádosti brát, že byla splněna podmínka na pevné spojení předkládaných žádostí, jelikož kroužková vazba ani provázek není pevné spojení. Důležité je žádost vždy pevně sešít a v levém horním rohu přelepit páskou a opatřit náležitým podpisem (případně podpisem a razítkem) na první i poslední straně žádosti.