Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Upravení harmonogramu

Je možné upravit harmonogram celého projektu?

Ano, je to možné. K nastavení nového harmonogramu použijte Oznámení o změně v projektu.  Je nezbytné změnu řádně zdůvodnit, včetně přijatých opatření, aby dále nedocházelo ke změnám harmonogramu. Při návrhu změny harmonogramu je třeba respektovat nejzazší termíny v PPŽP (např. délka realizace projektu). V případě, že dochází k přesunu finančních prostředků mezi etapami, lety, je nutné doplnit i tabulku zdrojů a potřeb, resp. nový finanční plán projektu. OSF MV nemusí návrh úprav schválit.