Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Témata v projektu

Musí být do projektu zahrnuta všechna témata, která jsou popsána ve výzvě?

Ne, toto není nutné. V rámci projektového záměru musíte prokázat potřebu a pokrok, že došlo ke zlepšení a souvislost se zvyšováním kvality řízení lidských zdrojů.